Svar fra tredje partileder – hvem blir neste?

I forbindelse med Stortingets behandling av Kvotemeldinga, har Kystopprøret sendt åpent brev til samtlige partiledere, med flere spørsmål. Les brevet her. I dag, onsdag 29. april 2020, fikk vi tredje svar fra partileder i Krf, Kjell Ingolf Ropstad. Tusen takk for svar og hilsen, selv om det ikke var det svaret vi håpet på.

Det første svaret kom fra Audun Lysbakken, partileder i SV. Svar nummer to kom fra partileder Bjørnar Moxnes i Rødt. 

Svaret fra partileder i Krf, Kjell Ingolf Ropstad

Takk for innspill. Jeg har hørt at det var et konstruktivt og hyggelig møte som Knut Arild Hareide og Steinar Reiten fikk med dere i Vardø den 3. mai 2018.

Til spørsmålene:

– Kan dere med hånden på hjertet si at det er rett tidspunkt å behandle kvotemeldingen nå, og hvorfor vil dere ikke vente til høsten? Er ikke riksrevisjonens vurderinger verdt å vektlegge?

Vi mener det er riktig å behandle kvotemeldingen nå.

Kvotemeldingen ble lagt fram i juni 2019. De ulike partiene har dermed hatt svært god tid på å gå grundig gjennom meldingen. I tillegg til høringen i Stortinget har det vært en bred debatt også innad i næringen om innholdet i kvotemeldingen. Det har også vært en kontinuerlig dialog mellom næringen og politikerne. Under høringen om kvotemeldingen i desember i fjor kom det tydelig frem av næringen ønsket en rask avklaring for å få forutsigbarhet når det gjelder rammevilkårene for fiskerinæringen.

Siden rapporten fra riksrevisjonen nå kommer tidligere enn varslet, har regjeringspartiene valgt å skyve avgivelsesfristen for meldingen noen dager ut i tid. Slik kan partiene ta stilling til det som står i rapporten og skrive sine siste komitemerknader om rapporten før de avgir saken. Dette er tilstrekkelig til at næringskomiteens medlemmer får vurdert konklusjonene i rapporten fra Riksrevisjonen.

Dersom dere ønsker en ytterligere utdyping, kan dere ta kontakt med KrFs fiskeripolitiske talsperson Steinar Reiten.

Alt godt,

Kjell Ingolf

Kjell Ingolf Ropstad, Kristelig Folkeparti, Aust-Agder Foto: Stortinget
Kjell Ingolf Ropstad, Kristelig Folkeparti, Aust-Agder Foto: Stortinget
Trivelig gjeng! Daværende Krfleder Knut Arild Hareide, stortingsrepresentant Steinar Reiten, Otto Strand og Svein Iversen fra Finnmark Krf. Foto: Magne Henriksen, Østhavet
Barn i Vardø og foreldre møtte opp og framførte sangen Vardøvær. En sang om å bo i et levende fiskerisamfunn og alt som hører med det. La oss håpe kysten på nytt kan blomstre.

Nå spør vi - Hvem blir neste partileder som svarer oss på våre spørsmål?

  • Kan dere med hånda på hjertet si at det er rett tidspunkt å behandle kvotemeldinga nå?
  • Hvorfor vil dere ikke vente til høsten? Er ikke riksrevisjonens vurderinger verdt å vektlegge?
Kystopprøret flagg
Vårt flagg vil vaie til seieren er i havn - kysten og Norges fremtid. Tegnet av HegeStrek. Kystopprørets symbol er gitt i gave til vår felles kamp, av kunstneren Pøbel.
Del på sosiale medier