Om oss

Gjennom et massivt folkelig engasjement og etter flere folkemøter ble Kystopprøret opprettet i april 2017. Kystopprøret er en frivillig og partipolitisk uavhengig organisasjon, organisert gjennom en aksjonsgruppe. Flere av oss er unge småbarnsforeldre, noen er fiskere og folk fra ulike yrker og deler av samfunnet. Vi har en ting til felles: Vi har alle et nært forhold til fiskeriene og kystsamfunn. Sjekk her hvordan du kan bidra

Det var overfylt da fiskeriminister Per Sandberg, Frp, kom til Vardø i mai 2017. Kort tid etter trakk han pliktmeldinga - Kystopprøret vant første omgang. Foto: Dan Tore Jørgensen
Nasjonal Sjømatlinje Kystopprøret
Med høttene til vers under markering for opprettelsen av en Nasjonal Sjømatlinje. Foto: Dan Tore Jørgensen

Gjennom ulike arrangementer, møter, samarbeid med fagmiljøer kunst og musikkmiljøer, festivaler og ikke minst lokalsamfunn, skaper vi engasjement. Og vi skaper debatt og søker dialog. Siden oppstarten har jobbet opp mot, utfordret og vært opptatt av å skape dialog fra kystsamfunn til sentrale partiledere. Til nå har 6 nasjonale partiledere kommet til Vardø for å møte oss. Vi gjør dette for å sette søkelys på fiskens betydning for kystkultur og kystens framtid.

Hovedbudskapet vårt er at naturressursene tilhører folket og hvordan fisken kan brukes til å skape mer arbeid og aktivitet langs kysten.

Vi har samarbeid og god dialog med ulike fagmiljøer, bl.a. Kystens tankesmie i Tromsø, Norges kystfiskarlag og Natur og Ungdom, og vi er med i alliansen Ta havet tilbake og ta jorda i bruk. Aksjonsgruppa arbeider bredt og fleksibelt mot ulike miljøer og er åpne for alle former for innspill og ideer. Særlig vil vi takke kunstneren Pøbel, som har gitt symbolet vårt i gave til oss og til kampen for kysten. Tusen takk, Pøbel! I tillegg en stor takk til Sparebank1 Nord-Norge og Samfunnsløftet for støtte til prosjektet «Med kjærlighet til havet». Det betyr uendelig mye og vi gleder oss til å gjennomføre resten av prosjektet sammen med ulike kystsamfunn!

Denne filmen forteller en liten del av vår historie, og hvorfor vi engasjerer oss. Den er dessverre basert på en sann historie. Flere samfunn langs kysten har lidd samme skjebne. Det er sterke bilder. Bilder vi ikke er stolte av, men de er en realitet. De er vår hverdag, for vi ser dem daglig. Det er ikke vi som har rasert Vardø-samfunnet og kysten. Hvorfor skal vi skjemmes over en skjebne, påført av stormakta? Vi er glade i Vardø. Her vil vi bo! Det skjer positive ting her, restaurering og utvikling. Vi har mot og pågangsvilje. Men det er ikke nok. Vi vil at Vardø og kysten på nytt skal få blomstre for fullt. Vi vil leve av det havet gir. Naturressursene tilhører felleskapet. Nå er det nok rasering! Stram inn trålerpliktene, fiskerilovgivningen og kontrollen. Lytt til kystbefolkninga. Gi oss fesken tilbake! #kystopprøret

Kystopprøret er klinkende klar på at fiskeressursene tilhører det norske folket og må nyttes slik at det sikrer arbeid og bosetting i kystsamfunnene. Myndighetene må legge til rette for å bygge opp en fremtidsrettet fiskerinæring som baserer seg på kunnskap og markedsmuligheter. Som et ledd i å spre Kystopprøret sitt budskap, skape debatt og for å vise bredden i engasjementet hos kystfolk ga vi i 2018 ut boka Tar dæm fisken tar dæm oss alle, som høstet gode kritikker.

Kunstverket «Tar dæm fisken, tar dæm oss alle» som pryder forsiden på boken vår er laget av Arvid Sveen i 1979. Vi er takknemlige for at vi får bruke det. Boka som også har blitt omtalt som «Kystens bibel» kan bestilles pr. e-post og koster 150,- eks. frakt.

Vi ønsker å få frem kystfolkets kjærlighet til havet og deres klokskap om forvaltning av fiskeressursene. Kysten har en rik kultur som er utviklet gjennom 1000 år. Fisk har vært, og er, grunnlaget for arbeid og bosetting langs kysten, og må derfor forvaltes til fellesskapets beste. At stadig færre disponerer fiskekvotene utarmer fiskeværene og fremmer sentralisering. Folk flytter og kystkulturen forvitrer. Dette må motvirkes. Nasjonale politikere må ta ansvar, og lytte til stemmene fra kysten.

Følg oss på Facebook og Instagram
Ta gjerne kontakt om du ønsker å bidra i kampen for en levende kyst. 
#kystopprøret #fornordnorge

 

Forside Kystopprøret 2017
Del på sosiale medier