Kystoppropet

Til Stortingspresidenten

STORTINGET MÅ UTSETTE BEHANDLINGEN AV KVOTEMELDINGEN (MELD.
ST. 32 (2018-2019) TIL ETTER AT RIKSREVISJONEN HAR LAGT FRAM SIN
RAPPORT OM FISKERIENE.


Vi ber om at Stortingspresidenten griper inn og sørger for at behandlingen av
kvotemeldingen blir utsatt til etter at Riksrevisjonens gjennomgang og gransking er
behandlet i Stortinget. Riksrevisjonen er i ferd med en omfattende gransking av hele fiskerifeltet i Norge. Riksrevisjonens rapport skal legges fram i 28. april kl.13.00. Samtidig har regjeringen lagt opp til at Stortinget skal behandle den omfattende kvotemeldingen i slutten av mars. I næringskomiteen har opposisjonspartiene foreslått å utsette behandlingen av kvotemeldingen til etter at Riksrevisjonen har lagt fram sin rapport. Forslaget om utsettelse ble nedstemt av regjeringspartiene. I Nord-Norge har vi de siste tiårene opplevd at næringsgrunnlaget i mange kystsamfunn er blitt kraftig redusert. Folketallet i Nord Norge er i nedgang. Regjeringens forslag til kvotemelding vil forsterke ei utvikling hvor større deler av de norske fiskeressursene samles på stadig færre og mektigere hender. Havressursloven og deltakerloven skal sikre at fellesskapets fiskeressurser danner grunnlag for bosetting, arbeid og verdiskapning langs kysten. Det står om framtida for mange samfunn langs kysten. Vi imøteser Riksrevisjonens rapport, og krever at Stortinget utsetter behandlingen av kvotemeldingen.

Vennlig hilsen ordførere fra Vardø til Trøndelag

Ørjan Jensen, MDG, ordfører Vardø
Wenche Pedersen, Ap, ordfører Vadsø
Rune Rafaelsen, Ap, ordfører Sør-Varanger
Ronald Wærnes, Sp, ordfører Båtsfjord
Sigurd Kvammen Rafaelsen, Ap, ordfører Lebesby
Alf Normann Hansen, SV, ordfører Gamvik
Rolf Laupstad, Ap, ordfører Berlevåg
Jan Olsen, SV, ordfører Nordkapp
Knut Inge Store, Ap, ordfører i Nesseby Stein Thomassen, Ap, ordfører i Loppa Marianne Sivertsen Næss, Ap, ordfører Hammerfest
Bernt R. Sjursen Ap, ordfører Måsøy
Mona Pedersen, Felleslista, ordfører Karlsøy
Sigrun Wiggen Prestbakmo, Sp, ordfører i Salangen
Jan- Eirik Nordahl, Ap, ordfører i Sørreisa
Hilde Anita Nyvoll, Ap, ordfører i Nordreisa
Gunnar Wilhelmsen, Ap, ordfører i Tromsø
Bengt Lyngstad, Ap, ordfører i Kåfjord
Ivar B. Prestbakmo (Sp) fylkesordfører i Troms og Finnmark.

Knut Nordmo, Sp, ordfører i ordfører i Andøy
John Danielsen, Sp, ordfører i Øksnes
Karl Erling Nordlund, Sp, ordfører i Sortland
Kurt Jenssen, Sp, ordfører i Hadsel
Trond Kroken, Sp, ordfører i Flakstad
Wibeke Aasjord Juul, V, ordfører i Steigen
Elisabeth Mikalsen, Røst samarbeidsliste, ordfører på Røst
Susann Berg Kristiansen, Værøylista, ordfører på Værøy
Lillian Rasmussen, Bygdelista i Moskenes, ordfører i Moskenes
Frank Johnsen, Sp, ordfører i Vågan
Hugo Jakobsen, Ap, ordfører i Lødingen 
Amund Hellesø, Ap, ordfører i Nærøysund 
John E. Høvik, Ap, ordfører i Osen 
Britt Kristoffersen, Sp, ordfører i Hamarøy

Oppropet er åpent for tilslutning fra flere! 

Kontaktpersoner:
Steinar Eliassen, Fiskekjøpernes Forening, tlf. +47 916 02 420
Eva Lisa Robertsen, Kystopprøret, tlf. +47 959 75 161
Ivar B. Prestbakmo, Fylkesordfører i Troms og Finnmark, tlf. +47 901 02 556

kystopprop
Del på sosiale medier