Politikerne

Før valget 2017 utfordret vi samtlige nasjonale partiledere på fiskeripolitikk i et åpent brev. Alle utenom Krf kom med svar. For å få oppmerksomhet i media i valgkampen malte befolkningen i Vardø, sammen med kunstneren Pøbel opp Kystopprørets symbol på en svær vegg midt i sentrum av Vardø. Dette ga oppmerksomhet.

Etter valget inviterte vi de nasjonale partilederne til å møte oss. I tur og orden har de tatt turen nordover for å møte oss. Siden oppstarten i 2017 har Kystopprøret hatt besøk av Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Jonas Gahr Støre (Ap), Knut Arild Hareide (Krf) og Audun Lysbakken (Sv), Arild Hermstad (MDG) og Bjørnar Moxnes i Rødt. Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre har ikke kommet med signaler om at de vil komme å møte oss.

Kystopprøret er opptatt av å skape dialog mot de nasjonale politikerne og skape oppmerksomhet rundt norsk fiskeripolitikk. Med et klart budskap om at naturressursene tilhører folket, og skal skape aktivitet langs kysten.

Meld. St. 32 (2018–2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping — En fremtidsrettet fiskerinæring skal opp til behandling i Stortinget 7.mai 2020. Mye innhold i meldinga er kontroversielt og vil føre til en ytterligere privatisering og utarming av kystsamfunn. Den har blitt utsatt noen få uker grunnet korona, men det er bestemt at den skal behandles nå, tross massiv kritikk fra Kystopprøret og de mange kystsamfunn, ordføreropprop, fiskere og næring. Behandlingstidspunktet midt i koronasituasjonen hindrer folkelig engasjement og deltagelse i den offentlige debatten. Dermed svekkes både ytringsfriheten og muligheten til å påvirke beslutningstakere. Parallelt skal Riksrevisjonen som i lang tid har gransket norsk fiskeriforvaltning og fiskeripolitikken som har vært ført, legge frem sin rapport den 28. april. Dette demokratiske overtrampet må stoppes. Vi har derfor på nytt, den 24.april 2020 sendt brev til de nasjonale partilederne, med kopi til fiskeriministeren, næringskomiteen og fiskeridepartementet, samt media. Vi ser fram til svar. Les vårt brev her

Erna Solberg Hammerfest Kystopprøret artikkel
Hmmm... dessverre har ikke alle ville møtt oss. Hadde statsministeren og Høyreleder Erna Solberg gjort det, hadde hun kanskje skjønt mer og tenkt annerledes. Du er velkommen til å møte oss for å snakke om både utfordringer og muligheter for kysten. Ta gjerne med deg de andre partilederne som ikke har vært her. Faksimile iFinnmark
Del på sosiale medier