Svar fra fjerde partileder – hvem blir neste?

I forbindelse med Stortingets behandling av Kvotemeldinga, har Kystopprøret sendt åpent brev til samtlige partiledere, med flere spørsmål. Les brevet her. I dag, torsdag 30. april 2020, fikk vi fjerde svar fra partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre. Tusen takk for hilsen og godt svar.

Det første svaret kom fra Audun Lysbakken, partileder i SV. Svar nummer to kom fra partileder Bjørnar Moxnes i Rødt, og det tredje fra partileder Kjell Ingolf Ropstad i Krf.

Svaret fra partileder i Ap, Jonas Gahr Støre

Hei,

Takk for sist og et hyggelig og lærerikt besøk. Takk også for den viktige stemmen dere er – vi står sammen i kampen for at fiskeripolitikken skal sørge for lys i husene og arbeidsplasser og aktivitet langs hele kysten. Så til spørsmålene dere stiller:

Kan dere med hånda på hjertet si at det er rett tidspunkt å behandle kvotemeldinga nå?

Arbeiderpartiet mener det er uforsvarlig å ferdigbehandle kvotemeldingen uten å ta inn over seg den alvorlige kritikken som har kommet fra Riksrevisjonen. Nå må vi rykke tilbake til start.

Rapporten fra Riksrevisjonen målbærer den samme bekymringen som Arbeiderpartiet har vært opptatt av i arbeidet med kvotemeldingen. Vi har sett små kystsamfunn bli svekket, ressursene havner på færre hender og det blir stadig større båter. Mens lønnsomheten i flåten har styrket seg, har aktiviteten på land blitt mindre.

Hvorfor vil dere ikke vente til høsten? Er ikke riksrevisjonens vurderinger verdt å vektlegge?

Arbeiderpartiet har hele veien tatt til orde for å ta hensyn til Riksrevisjonens rapport i arbeidet, og har ønsket seg bedre tid.

Riksrevisjonen har gjort et godt og grundig arbeid. Når de nå påpeker at det er et sterkt behov for å konsekvensutrede endringer i kvotesystemet, må vi lytte. Dette har ikke regjeringen gjort.

Det som blir viktig nå, er å sørge for å få gjennomført de utredningene som Riksrevisjonen etterlyser. Det skylder vi en av landets viktigste næringer. Vi trenger en politikk som bidrar til en variert flåte, aktivitet hele året og arbeidsplasser langs hele kysten.

Beste hilsen

Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre Kystopprøret
Jonas Gahr Støre lytter alvorlig til to av fiskerne i Kystopprøret Vegard Bangsund og Aksel Robertsen. Bildet er tatt da han besøkte Kystopprøret 9. november 2017. Foto: Magne Henriksen, Østhavet
Jonas Gahr Støre Kusyopprøret
Stortingsrepresentant Ingalill Olsen og Jonas Gahr Støre får høtt av Kystopprørets Vegard Bangsund. Høttene er produsert og gitt i gave av ASVO. Foto: Magne Henriksen, Østhavet, 9. november 2017.
Robert Jensen Jonas gahr Støre Kystopprøret
Kystopprøret, daværende ordfører Robert Jensen og Ap-leder Jonas Gahr Støre. Robert Jensen var den som tok initiativ til det første møte med folket i Vardø, som Kystopprøret vokste fram fra. Foto: Magne Henriksen, Østhavet

Nå spør vi - Hvem blir neste partileder som svarer oss på våre spørsmål?

  • Kan dere med hånda på hjertet si at det er rett tidspunkt å behandle kvotemeldinga nå?
  • Hvorfor vil dere ikke vente til høsten? Er ikke riksrevisjonens vurderinger verdt å vektlegge?
Kystopprøret flagg
Vårt flagg vil vaie til seieren er i havn - kysten og Norges fremtid. Tegnet av HegeStrek. Kystopprørets symbol er gitt i gave til vår felles kamp, av kunstneren Pøbel.
Del på sosiale medier