Åpent brev til de nasjonale partilederne

Stopp overtrampet av demokratiet!

De tre siste årene har Kystopprøret invitert samtlige av dere til å komme og besøke oss her helt nordøst i Norge. Seks av dere takket ja og reiste ens ærend – 200 mil – til Vardø for dette. Trygve, Jonas, Knut Arild, Audun, Arild og Bjørnar, takk for besøket! Før dere reiste tilbake, fikk dere alle en høtt i gave hos oss. Dere kan jo finne den fram, nå, mens dere leser brevet og forbereder svaret til oss. Besøkene deres skapte glede og forventninger. Erna, Trine og Siv dere er fortsatt velkomne til å besøke oss. Det samme til deg som ny leder, Kjell Ingolf.

Dere kom for å lære. Vi viste dere vårt samfunn, omtalt som «worst case scenario» av de fremste fiskeriforskerne i Norge. Dette om virkningene av en feilslått fiskeripolitikk. Vi fortalte vårt lokalsamfunns historie som dere erfarte var sann. Dere lyttet og stilte spørsmål. Dere innså at den politikken som har vært ført og føres, har store samfunnsmessige konsekvenser. Og da ikke på en god måte. Arbeidsplasser, skoler, barnehager, lokalt næringsliv, kultur- og idrettsmiljø… Alt i samfunnet vårt har merket hvordan feilslått fiskeripolitikk ført gjennom mange ulike regjeringer har virket negativt på utviklingen i vårt lokalsamfunn. Vi samtalte om leveringsplikter og fisken som forsvant.

De fleste kystsamfunn i nord har opplevd det samme som Vardø.

Vi kom ikke unna problemstillingen om at Norge eksporterer ubearbeidet fisk som flere titalls tusener mennesker bearbeider i utlandet. Det satte fart i dialogen om mer verdiskaping og produksjon i Norge. Sammen spiste vi ureist fisk, fisket av kystflåten på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Av høy kvalitet. Mer enn noen gang ser vi i dag hvor viktig fisken og fiskeindustrien er for matforsyningen for Norge og verden. Potensialet for å la fisken skape arbeidsplasser er megastor. Men ja.. Alle i Norge burde ha like enkel tilgang på lokal og kortreist fisk, slik som med melka. Man sender jo ikke den til Kina og tilbake. Dere sa alle at dere hadde lært mye og var opptatt av å rette opp i fiskeripolitikken. Nå skal jo dere straks opp til eksamen i det dere lærte (og sa), når Kvotemeldinga skal opp til behandling i Stortinget 7.mai. Meldingen legger føringer for de mulighetene vi har for verdiskaping av fisken langs kysten. Men som alle andre store eksamener og andre viktige samfunnsoppgaver i disse dager, ber vi dere sette denne på vent. Hvorfor? Det er ikke bare på grunn av korona.

Riksrevisjonen har gransket norsk fiskeripolitikk. Rapporten legges fram 28.april. Et ordføreropprop, signert av 32 ordførere, ber dere utsette kvotemeldinga. Det samme gjør mange fiskere, fiskarlag, fagmiljøer, næringsorganisasjoner og Kystopprøret. Sammen med folk fra hele landet. Behandlingstidspunktet midt i koronasituasjonen hindrer også folkelig engasjement og deltagelse i den offentlige debatten. Ytringsfriheten og muligheten til å påvirke Stortingets beslutning er svekket. Hvem rekker å sette seg inne i Riksrevisjonens rapport på så kort tid og meddele folkets mening? Og nok en gang diskuteres ikke fisken i den nasjonale debatten. Så da får vi vel ta den med alle dere partilederne:

  • Kan dere med hånda på hjertet si at det er rett tidspunkt å behandle kvotemeldinga nå?
  • Hvorfor vil dere ikke vente til høsten? Er ikke riksrevisjonens vurderinger verdt å vektlegge?

Å behandle kvotemeldinga nå vil være stort et demokratisk overtramp! Vi ser fram til svarene fra dere alle.

Vardø, 24. april 2020
På vegne av Kystopprøret

Eva Lisa Robertsen (sign.)
Torbjørn Eriksen (sign.)
Monica Dahl (sign.)
Bertine Tønseth (sign.)

Vegard Bangsund (sign.)
Aksel Robertsen (sign.)
Ylva Eikevik (sign.)

Monica Esbensen (sign.)
Frank Cato Lahti (sign.)
Maria Bertheussen Skrydstrup (sign.)

PS! Bare ikke svar: «Det skjer mye bra langs kysten, blablabla..». Vi vet det, men det er ikke uten grunn at folk er opprørske. Kvotemeldinga legger opp til en ytterligere privatisering av fellesskapets fiskerettigheter. Den legger opp til å øke andelen av total norsk fangst til en havfiskeflåte som i stor grad eksporterer råstoffet ubearbeidet, noe som svekker grunnlaget for verdiskapende foredling i kystsamfunnene på land. Landingspliktene for torsketrålene ryddes ikke opp i selv etter grundig dokumentasjon på at 90 prosent av fangstene ikke leveres der de var forutsatt. Miljø- og klimaaspektene av politikken er også meget mangelfulle. Det samfunnsøkonomiske perspektivet er fraværende i forvaltningen av en fiskeressurs som etter loven tilhører fellesskapet, og meldingen forteller lite om ungdom og rekruttering – skulle den ikke handle om framtiden? Lar dere riksrevisjonens arbeid bare flyte forbi..?

Og bare en liten ting til:

Selv om det ikke er lov å samles til fakkeltog og demonstrasjoner foran Stortinget kan dere få oppleve folks engasjement. Våre digitale hjemmeaksjoner med livesendinger sprer seg over hele landet. Sjekk bare ut i sosiale medier og på nettsiden vår www.kystopproret.no. Dere vil vel møte folket? Kreative løsninger er jo noe av det dere snakker mye om og det er jo tross alt folket som eier naturressursene i fellesskap. Husk vi snakker om grunnlaget for vår fremtid på kysten. Ds.

partilederbesøk samlet kystopproret
Del på sosiale medier